SlimStile EV

Personsperre (Tripod turnstile) til intern og ekstern bruk

Tripod SlimStile personsperre er kompakte og omkostningseffektive passasjeløsninger, som er designet for smidig og lydløs drift.

Dermed opnås mindre slitasje og redusert energiforbruk.

SlimStile EV er en tobenet versjon i rustfritt stål.

Den er velegnet til områder med stor gjennomstrømning hvor robustet er viktig.

Når personsperren mottar et signal fra adgangsikkerhetssystemet eller fra trykknappen, tillater den passasje av en person av gangen.

Status vises i retningsindikatorerne på inngangs- og utgangssiden.

Ved utløst alarm roterer personsperren fritt.

Drop arm kan også velges som automatisk vil "droppe" den vannrette armen slik at det blir fri passasje.

Adgang i begge retninger er elektronisk kontrollert.

Retningsindikatorer er inkludert som standard.

Flere modeller I serien:

- Dobbelt versjon

- 316 grades rustfritt stål versjon

- Utendørsversjonene IP44 og IP54 i 316 grades rustfritt stål

image

spesifikasjon

Nøkkelspesifikasjoner

  • Fås i Normally Closed (N/C) konfigurasjon hvor personsperren kan låses inntil et autorisert signal mottas
  • Eller i Normally Open (N/O) konfiguration hvor personsperren kan låses i tilfelle forsøk på uautoriseret adgang.
  • N/O konfigurasjonen har dessuten den fordelen at den reduserer energiforbruket, øker mekanismens levetid og hastigheten på gjennomstrømningen.
  • Gennemstrømningshastighed: Magnetkort-leser - 20 personer pr. minutt, Chipkort-leser - 30 personer pr. minutt, Berøringsfri kortleser - 40 personer pr. minutt.
  • Identifikationsmetode: Kortleser, trykknapp, fjernkontroll.

Kontakt Oss