SlimStile BA Lite

Kompakt personsperre til innendørs bruk

SlimStile BA  er en kompakt og kostnadseffektiv adgangsløsning som er designet for en smidig og lydløs drift.

Det oppnås dermed mindre slitasje og redusert energiforbruk.

Den er tilpasset til områder med liten plass og store gjennomstrømninger.

SlimStile BA Lite, vår mindre versjon av SlimStile BA.

Den er utført i rustfritt stål og har en høy diftspålitelighet.

Den passer inn på steder med begrenset plass og monteres på vegg eller frittstående på en sokkel.

Når enheten mottar et signal fra adgangsikkerhetssystemet eller fra trykknappen, tillater det passasje av en person av gangen.

Status vises i retningsindikatorene på inngangs- og utgangssiden.

Passasje i begge retninger er elektronisk kontrollert.

Ved utløst alarm roterer personsperren fritt.

Drop arm kan også velges, og vil  automatisk "droppe" den vannrette armen slik at det blir fri passasje.

Retningsindikatorer er inkluderet som standard.

image

spesifikasjon

Nøkkelspesifikasjoner

  • ​​Høy kapasitet – 40 personer pr. minutt (Avhengig av ADK-systemet*afhænger af ADK-systemet)
  • Kan brukes både utendørs og innendørs
  • Passasje i begge retninger
  • Fast arm eller droparm
  • Fristilles ved utløst alarm
  • Rustfri stålkonstruktsjon med valg i mellom forskjellige overflater
  • Identifikationsmetode: Kortleser, fjernkontroll.

Kontakt Oss