SlimStile BA

Tripod turnstile for internt bruk

Tripod personsperre er kompakte og kostnadseffektive adgangsløsninger som er designet for smidig og lydløs drift.

Dermed oppnås mindre slitasje og redusert energiforbruk.

Det er tilpasset til områder med stor gjennomstrømninger og begrenset plass.

SlimStile BA, vår kompakte versjon i rustfritt stål har en høy diftspålitelighet.

Den passer inn der det er meget liten plass og monteres på vegg eller frittstående på en sokkel.

Når SlimStile BA mottar et signal fra adgangssikkerhetssystemet eller fra trykknappen, tillater den passasje av en person av gangen.

Status vises i retningsindikatorene på inngangs- og utgangssiden.

Adgang i begge retninger er elektronisk  kontrollert.

Ved utløst alarm roterer personsperren fritt.

Drop arm kan også velges, den vil automatisk "droppe" den vannrette armen slik at det blir fri passasje.

Retningsindikatorer er inkludert som standard.

image image image

spesifikasjon

Nøkkelspesifikasjoner

  • ​​Fås i Normally Closed (N/C) konfigurasjon hvor personsperren kan låses inntil et autorisert signal mottas
  • Eller i Normally Open (N/O) konfigurasjon hvor personsperren kan låses i tilfelle forsøk på uautoriseret adgang.
  • N/O konfigurasjonen har dessuten den fordelen at den reduserer energiforbruket, øker mekanismens levetid og hastigheten på gjennomstrømningen.
  • Gennemstrømningshastighed: Magnetkort-leser - 20 personer pr. minutt, Chipkort-leser - 30 personer pr. minutt, Berøringsfri kortleser - 40 personer pr. minutt.
  • Identifikationsmetode: Kortleser, trykknapp, fjernkontroll.

Kontakt Oss