PasSec

Enveissluse til lufthavn

Kontrollerer gjennomstrømningen og forhindrer at passasjerer kan returnere eller gå fra lavsikkerhetsområder til høyere sikkerhetssoner.

Forbedrer sikkerheten med avansert deteksjonssystem - enpersonkontroll, bevegelsesretning og etterlatte effekter.

Høy kapasitet

image image

spesifikasjon

Nøkkelspesifikasjoner

  • ​​Kontrollerer strømmen fra sikrede områder til ikke-sikrede områder
  • Forbedrer sikkerheten med et avansert detektsjonssystem
  • Tillater høy gjennomstrømning uten passasjerinteraksjon
  • Reduserer personalkostnader
  • Handicapvennlig
  • Gennemstrømningshastighed: 50 til 100 passasjerer pr. minutt.
  • Detektion: Enkeltpersonkontroll, kontroll av bevegelse og kontroll av etterlatte effekter.
  • Identifikationsmetode: Fri passasje.

Kontakt Oss