Metro Gates

Billettsluser til offentlige transportsystemer

Metro Gate er en billettregulert personsluse, utført i 2mm 303 grade rustfritt stål og 17mm sikkerhetsglass.

Den er designet til å passe inn i interiøret på en hvilken som helst tog- eller busstasjon.

Den har høy driftspålitelighet, er meget robust og krever stort sett ingen vedlikeholdelse.

Passasje i begge retninger er elektronisk kontrollert.

I Normally Open (N/O) mode er Metro Gate en åpen gjennomgang og vil kun lukke seg ved forsøk på passasje uten billett.

I Normally Closed (N/C) konfigurasjon kan Metro Gate låses inntil et autorisert signal mottas. Når den mottar signal fra adgangskontrollsystemet eller trykknappen, åpnes dørene.

Fås med passasjebredde på 550mm og 900mm.

image image image image image image image image image

spesifikasjon

Nøkkelspesifikasjoner

  • Gennemstrømningshastighed: Opp til 60 personer pr. minutt.

Kontakt Oss