Integrert sikkerhet og skallsikring

Gunnebo hjelper deg med å sikre bygget med fysisk adgangskontroll og sikkerhetsdører, -sluser og -vinduer.

Sertifiserte sikkerhetsdører, -sluser og -vinduer

Et bredt spekter av produkter med sertifisert sikkerhet med godkjente sikkerhetsklasser mot hærverk, innbrudd, skudd og / eller eksplosjoner.

Les mere


Perimetersikring - klassifiserte produkter

Pullerter:

Med klassifiserte pullerter rundt et torg/innkjøring til en gågate, vil man ikke kunne ta seg forbi med et større kjøretøy som f.eks bil/lastebil.

Wedge/Sperretrinn

Gunnebo sin tested Wedge/Sperretrinn vil kunne avsperre et torg/innkjørsel etc. Denne kan kjøres opp/ned slik at kun klarerte kjøretøy vil kunne passere.

Les mer

Last ned guide på sertifiseringer og standader

Last ned vår gratis guide som beskriver sertifiseringer, standarder og bestemmelser for produkter som beskytter mot skudd, eksplosjoner og manuell angrep.

Få den her

Kontakt Oss