Offentlige bygg og næringsbygg

Få oversikt og trygghet med fysisk adgangskontroll.

Offentlige bygg og næringsbygg

Hvorfor vil du ha adgangskontroll? Er det for å sørge for en trygg og god persongjennomstrømning hver morgen og ettermiddag, eller er det for å skape trygghet og sikkerhet for de ansatte? Har du sensitiv informasjon det er viktig å skjerme? Hvor er det, og hvordan sikrer du det i dag? Hvilket sikkerhetsnivå tror du kontoret ditt har om tre, fem og syv år? Har du gjort en risikovurdering og funnet hvilke tiltak du må gjøre for å utbedre sikkerheten? Hva kan skje hvis du ikke gjøre det?

Gunnebo hjelper deg med å sikre dine verdier og trygge dine ansatte. Vi skreddersyr løsninger som passer ditt kontor og er som er enkle å bruke. Vi lager alt fra enkle personsperrer til sluser i flere høye sikkerhetsklasser med biometrisk gjenkjenning og metalldetektorer. Vi produserer også vinduer og dører i flere sikkerhetsklasser.

Vi kan levere godt egnede løsninger til:

  • Forsvaret

  • Offentlige kontorer

  • Private kontorer

  • Energi- og kjemiske industrier

  • IT, datalagringshaller

  • Ambassader

  • Flyplasser

  • Banker

  • Museer

Sammenligningsguide

Løsinger til adgangskontroll

Les mer

Kontakt Oss