Offentlig Transport

Forbedre gjennomstrømningen uten å gå på kompromiss med sikkerheten

Offentlig Transport

Automatiserte løsninger for pre-security, self-boarding og immigrasjon som sikrer høy passasjergjennomstrømning og korrekt billettvalidering.

 

Metro

 • Automatiske reisesystemer som tillater både stor gjennomstrømning og et korrekt billettsystem
 • Adgangskontrollsystemer som arbeider bra sammen med flere forskjellige transportsystemer
 • Integrasjon av firmaer som fremstiller personsluser slik at mer teknologi kan bygges inn i slusene
 • Reduserer sniking
 • Forbedrer de reisende sin sikkerhet under oppholdet på statsjonenBusser og -terminaler

 • Forhindrer svindel med billetter og unnlatelse av å betale for reisen
 • Tripod Turnstiles personsluser til adgangskontroll på busser og busstasjoner, til billettkontroll og -betalingsprosedyrer

Fergeterminaler

 • Kontroller passasjerenes bevegelser og øk sikkerheten
 • Turnstiles personsluser som foretar billettkontroll


Stasjoner og arenaer

 • Turnstiles personsluser til stor gjennomstrømning med et minimum av personale og løpende kostnader
 • Integrerte sikkerhetsløsninger som samarbeider med din billett- og adgangskontroll
 • Forenkler gjennomstrømningen av personer inn og ut av området
 • Løsninger for offentlig tilgjengelighet, gjesteadgang og VIP adgang