Industri og høyrisiko

Med fysisk adgangskontroll kan du regulere/dele opp lokalene/området i soner.

Industri og høyrisiko

Du kan etablere forskjellige nivåer av sikkerhet i lokalene dine eller på området rundt. Det er ikke sikkert at alle må ha den tilgangen til det den ene avdelingen eller det området. Hva kan skje hvis en illojal medarbeider har tilgang til kontorer og PC`er han ikke burde ha?

Vi lager alt fra enkle personsperrer til sluser i flere høye sikkerhetsklasser med biometrisk gjenkjenning og metalldetektorer. Vi produserer også vinduer og dører i flere sikkerhetsklasser.

Vi kan levere godt egnede løsninger til:

  • Forsvaret

  • Offentlige kontorer

  • Private kontorer

  • Energi- og kjemiske industrier

  • IT, datalagringshaller

  • Ambassader

  • Flyplasser

  • Banker

  • Museer

Sammenligningsguide

Løsinger til adgangskontroll

Les mer

Kontakt Oss