Industrial and High-Risk Sites

Integrert høysikkerhetsbeskyttelse av personer, områder, verdier og investeringer

Industrial and High-Risk Sites

Skap flere nivåer av beskyttelse omkring områdets inngang og igjennom hele den interne delen av området. Adgangskontroll og integrert elektronisk sikkerhet gjør deg i stand til å overvåke bevegelse fra personer og kjøretøy, og den har i tillegg innbruddsalarm.  

 

Energi og Kjemikalier

Energiverk og steder hvor man arbeider med farlige kjemikalier skal også beskyttes mot uautorisert adgang. Adgangskontroll er av største betydning, slik at det sikres at personale og gjester holder seg innenfor de riktige områdene. Våre løsninger beskytter bl.a. mot ulykker, hærverk, tyveri og sabotasje. 

 

Militære anlegg

Områdesikring og adgangskontroll sikrer at militært personale forblir innenfor de rette områdene og at uautorisert personale ikke beveger seg inn i forbudte områder. 

 

Industrielle områder

Kontroller og håndter adgangen for både gjester, leverandører og personale. Skap et spesielt adgangsområde der det sikres at kun personer/kjøretøy som oppfyller områdets krav kan få tilgang.

 

Gullsmeder     

Adgangssikkerhet for kontorer

En introduksjon

Les mer

Sammenligningsguide

Løsinger til adgangskontroll

Les mer