flyplasser sluser

Flyplass

Øk sikkerheten og passasjerflyten med våre innovative og automatiserte løsninger.

Flyplass

  • Reduser tiden det tar å få passasjerene til airside - og reduser stress
  • Få automatiserte prosesser – selvbetjening, ”passenger tracking” – frigi tiden til personalet slik at de heller kan fokusere på kundebetjening
  • Gi de reisende bevegelsesmulighet uten at det går på kompromiss med sikkerheten
  • Pre-securitysluser, boardingsluser, immigrasjonssluser og utgangskontroll
  • Automatiserte adgangsdeteksjonsystemer med sofistikerte identifikasjonsverktøy – dokumentlesere, 2D strekkodelesere og biometriske skannere.
  • Skap en flyt i prosessene, fra pre-security, boarding til immigrasjon

Billund Airport

  

   

Kontakt Oss