Cash in Transit

Øk effektiviteten og reduser kostnadene ved kontantomløpet og hjelp dine kunder til å optimere deres kontanthåndteringsprosesser

Cash in Transit

Gunnebo tilbyr CIT med sikrede løsninger, som reduserer risikoen ved overføring og håndtering av kontanter. Dette gjøres med et fullstendig lukket og kontrollert system. 

CIT Kontantsenter

Et kontantsenter er i høyrisiko-gruppen. Å motta, telle, sortere, oppbevare og avlevere mynter, sedler og verdier krever en høy grad av både ytre og indre beskyttelse. Derfor er sikkerhet av største betydning  og kontantsentrene må ha beskyttelse på flere nivåer.

Våre fullstendige sikkerhetsløsninger er designet til å yte størst mulig sikkerhet mot innbrudd, tyveri og angrep. De kontrollerer og styrer kontantsikkerhet, regulerer adgang mtp både mennesker og kjøretøy, og de kan også kontrollere adgangen til forskjellige områder - og om der her skal være begrenset adgang eller ikke.

IT og Detalj

Våre løsninger kombinerer intern og ekstern beskyttelse og sikrer komplett oversikt og loggføring. De sparer tid, håndterer eventuelle feiltakelser og reduserer svinn. Løsningene forbedrer kundeservicen, optimerer kontanttransaksjonene og sikrer større profitt i en verden, hvor sikkerhet for mennesker, varer og kontanter er blitt vital for detaljhandelen.  

CIT og Banker

Fra filialer til sentralbanker og hovedkvarterer gir vi omfattende og fullstendige sikkerhetsløsninger. Disse inkluderer back-office utstyr, høyt graderte verdiskap, deponeringsløsninger, forsterkede betongdører og vinduer og overvåkningssystemer.