Bank

Beskytt verdier og investeringer

Bank

Gunnebo sitt sikkerhetstilbud sikrer at bankene kan opprettholde idéen om en "åpen bank" med et selvbetjeningsområde og samtidigt ha sikrede ikke-offentlige soner. Våre løsninger beskytter kontantene sin bevegelse igjennom banken og reduserer risikoen for innbrudd.


Kontanter

Sikker håndtering og overførsel av kontanter i fullstendig overensstemmelse med lovgivningen.


Verdier

Effektiv oppbevaring med selvbetjente deponeringsløsninger slik at risikoen for kunder og personale minimeres.


Personer

Kontroller adgang og overvåk persongjennomstrømningen inn og ut av avdelingen. Fysisk og elektronisk beskyttelse sikrer slik at innbrudd og fysisk angrep forhindres.