Segmenter

Flyplass Sikkerhet

Øk sikkerheten og passasjerflyten med våre innovative og automatiserte løsninger.

Bank, Post og butikk

Se våre løsninger for å håndtere verdisaker og kontanter

Verditransport

Reduser kostnadene ved å forbedre effektiviteten i forbindelse med kontanthåndteringen.

Detaljhandel

Optimer kontanthåndteringsprosessen ved å redusere tidsbruken til kontanthåndtering, redusere svinn og øke sikkerheten for kunder og personalet.

sikkerhet for Industri og høyrisiko steder

Industri og høyrisiko

Beskytt personer, områder og investeringer ved å kombinere adgangskontroll, innbruddsalarmer og videoovervåkning.

Offentlig Transport

Se adgangskontroll løsninger for å håndtere store menneskemengder.

Offentlige kontorer og næringsbygg

Få oversikt og trygghet med fysisk adgangskontroll.

adgangskontroll treningssentre

Sport

Se adgangskontroll løsninger for treningssentre, idrettshaller, svømmebasseng m.m.