Segmenter

Flyplass

Forbedrer passasjerenes bevegelsesmulighet uten at gå på kompromiss med sikkerheten.

Bank

Beskytt verdier og investeringer, beskytt kontantene sin bevegelse igjennom banken, minimer sikkerhetsrisikoen for personalet og oppretthold samtidig konseptet om "en åpen bank".

Cash in Transit

Reduser kostnadene og forbedre effektiviteten i forbindelse med kontanthåndteringen.

Detaljhandel

Optimer kontanthåndteringsprosessen, reduser tiden som brukes på kontanthåndtering, reduser svinn og øk sikkerheten for kunder og personalet.

Industrielle og høyrisiko steder

Beskytt personer, områder og investeringer ved å kombinere adgangskontroll, innbruddsalarmer og videoovervåkning.

Offentlig Transport

Forbedrer passasjerenes bevegelsesmulighet uten at gå på kompromiss med sikkerheten.

Offentlige bygg og næringsbygg

Håndter og kontroller gjennomstrømningen i området ditt. Adgangssikkerhetsløsninger til enhver bygning.
adgangskontroll treningssentre

Sport

Finn løsninger for treningssenter, idrettshall, svømmebassenger og andre steder der adgangskontroll og personregulering er nødvendig.