Test Ballistic campaign

​Skudd- og eksplosjonssikrede bygninger, dører og fasader


Skuddssikring og eksplossjonsikring av bygninger, dører og fasader - en alvorlig trussel krever sertifisert motstand.

Når en bygning skal bli beskyttet mot hærverk, manuell angrep, skudd og eksplosjoner, er det avgjørende å velge riktige produkter og løsninger.

 

Lag en risikovurdering

For å velge riktig produkt for bygningen og fasaden, må det lages en risikovurdering, som vurderer risikoene som finnes. Den nåværende sikkerhet bør vurderes og eventuelle mangler blir definert. I tillegg må konsekvensene av et eventuelt angrep drøftes, og ut ifra dette vil det være mulig å kunne ta de rette beslutningene om produkter og løsninger. Vi anbefaler alltid å velge en sertifisert løsning.

 

Få råd om den beste sikkerheten i bygningen

Gunnebo har 250 års erfaring med sikkerhet og har i mange år sikret de mest utsatte stedene i Norden. En risikovurdering har da funnet den beste løsning som skaper trygghet.

Du kan på denne siden laste ned vår gratis guide om sertifiseringer, standarder og forskrifter, samt se en kort video som forklarer emnet.

 

Sertifiserte dører og fasader for å sikre bygningen

Gunnebo tilbyr et bredt spekter av produkter med høy sikkerhet med motstand mot hærverk, manuell angrep, skudd og / eller eksplosjoner.

​See below video about.....

​Free guide about certificationsGuide for certifications and standards

 

 text text

 

Download her