Seddelbyttet øker risikoen for falske sedler

Seddelbyttet øker risikoen for falske sedler - du er ansvarlig for din seddel er ekte!

seddelbyttet øker risikoen for falske sedler

I mai 2017 starter lanseringen av nye sedler i Norge, og risikoen for svindel er større enn noensinne.

"Norge skal sette i gang med et seddelbytte som starter i mai 2017, og det er spekulert mye om konsekvensene", sier Morten Falch-Nielsen fra sikkerhetsselskapet Gunnebo.

 

Norges bank har besluttet å erstatte alle sedler, som vil bli lansert i løpet av de neste 3 årene.  De nye sedlene kommer til å ha havet som tema, og ikke portretter som før.

 

Selv om det er spennende med nye og mer moderne sedler har mange forhandlere uttrykt uro med denne endringen. En av de største bekymringene er risikoen for svindel, vurderer Gunnebo.

Eget ansvar for ektheten av sedler

Som handelsmann, er du forpliktet til å sjekke at de pengene du får er ekte. Hvis du mottar falske- eller innfargede sedler som er vasket, har de ingen verdi. 

"Det er derfor svært viktig at sedlene som mottas faktisk er ekte. Dette legger selvfølgelig et stort press på kassereren", sier Morten Falch-Nielsen fra Gunnebo

Det finnes løsninger for å lette det daglige arbeidet og forenkle kontrollen av kontanter for de ansatte.
- Gunnebo tilbyr et lukket kontanthåndteringssystemet med ekthetskontroll, Safepay. Systemet kontrollerer automatisk at hver seddel er ekte. De ansatte har ikke tilgang til kontantene etter de er deponert i SafePay, og deretter går de rett over i pose som skal til tellesentralen. Det er altså ingen fysisk håndtering fra mottak fra kunde og helt frem til kontantene telles på tellesentral
.

De som ikke har et lukket kontanthåndteringssystemet anbefales å installere UV-lampe og seddelboks i hver kasse, for å lette autentisering og sikker lagring av de mottatte sedlene.


- Det er viktig å huske at bruk av en UV-lampe som er godkjent av SSI (Statens strålevern byråer) ikke skadelig for øynene.

Risiko for øket antall ran

Det er ikke bare svindel som kan øke med seddelbyttet. Det vil også være en større sjanse for ran i en periode da det vil være mye kontanter som er i omløp.

Gunnebo anbefaler at man tar forholdregler for at kontanter og ansatte beskyttes. 

Motviker raneren tidlig

Den mest effektive måten å redusere risikoen for ran er å avskrekke raneren så tidlig som mulig. Dette kan gjøres ved å øke oversikten i butikken, se at videoovervåking er i orden og installere et lukket kontanthåndteringssystem.

- Kriminelle blir skremt når de ser  SafePay systemet, da de vet at de ikke har tilgang til kontantene. Etter ShellDanmark installerte SafePay, sank antall ran av butikker/stasjoner fra 34 ran i året til å opphøre helt. Les mer

 

Les mer om hvordan du blir påvirket av seddelbyttet her

3 tips - hvordan du kan beskytte deg mot svindel

  • Sjekke alle mottatte sedler med UV-lys eller maskiner med ekthetskontroll

  • Kontroller at sedlerne ikke har et spor av innfarging

  • Ha opplæring med de ansatte til å oppdage detaljer, som sikrer at de nye sedlene er ekte

 

3 tips - hvordan du kan beskytte deg mot ran

  •  Ikke transporter kontanter usikret i butikken i åpningstiden
  • Involver de ansatte i butikkens sikkerhet

  • Installér lukket kontanthåndteringssystem SafePay, tidslås på eventuelle seddelbokser, og annonsere det i inngangen og i kassepunkt

 

Les mer om seddelbyttet her

 

 seddelbyttet norge