Perimetersikring - klassifiserte produkter

Terrorsikring med Gunnebo sine testede perimeterprodukter

Ut ifra den siste tids hendelser ser Gunnebo at det blir mer og mer aktuelt med perimetersikring. Man må da tenke igjennom hva man skal sikre seg mot, og hvem området skal være tilgjegelig for. De siste terroranslagene har vært på åpne torg/plasser og gågater som er meget godt besøkt av mennesker. For å kunne sikre seg mot slike terrorhendelser vil det være mulig å montere forskjellige typer testede hindringer, slik at man ikke kan kunne komme forbi med kjøretøy uten tillatelse.

Pullerter

Med klassifiserte pullerter rundt et torg/innkjøring til en gågate, vil man ikke kunne ta seg forbi med et større kjøretøy som f.eks bil/lastebil. Pullertene kan også fåes i mange forskjellige utførelser slik at de vil gli inn estetisk i området.
De faste pullertene som Gunnebo leverer krever veldig lite grunnarbeid, da disse bygger svært lite i dybden, som igjen gjør at disse kan passe inn omtrent overalt.
Disse pullertene er klassifiserte i 72/50, som vil si at disse vil kunne motstå et krasj fra et kjøretøy på 7200KG i 50mph (80kmt). Testet og møter da kravene til IWA 14, og har en rating: IWA14-1:2013 Bollard V/7200[N2A]/80/90:5.7.

perimterprodukterpullerter klassificerte

Wedger/Sperretrinn


Gunnebo sin tested Wedge/Sperretrinn vil kunne avsperre et torg/innkjørsel etc. Denne kan kjøres opp/ned slik at kun klarerte kjøretøy vil kunne passere.
Gunnebo sin Wedge/Sperretrinn bygger svært lite i dybden, som gjør at det er lite behov for grunnarbeider ved montering. Dette gjør igjen at den vil kunne passe på de fleste lokasjoner.
Denne er testet i henhold til PAS 68/K12, og vil da kunne motstå et krasj fra et kjøretøy på 7500KG i 50mph (80kmt).

perimeter produkter sperretrin

road blocker wedgersperretrin
 


Wedgar/Sperretrin etter en kollisjon​

sperretrin etter en kollisjonkollisjon sperretrin
 

 

​Se en ​Crash test nedenfor

​Ta kontakt for mer info